...

#ήξερεςότι / #didyouknow

Έχουν εντοπιστεί συσχετίσεις μεταξύ του στρες και των έξι πρώτων αιτιών θανάτου: καρκίνος, παθήσεις των πνευμόνων, καρδιακές παθήσεις, κίρρωση του ήπατος, ατυχήματα και αυτοκτονία (“How Does Stress Affect Us?”, 2016)

Correlations have been found between stress and the top six causes of death: cancer, lung ailments, heart disease, liver cirrhosis, accidents, and suicide (“How Does Stress Affect Us?”, 2016)